Privacy

Wat gebeurd er met uw gegevens?

De website van saleforall.nl is voor iedereen toegankelijk en kan anoniem worden bezocht. Gegevens van u en uw computer worden niet geregistreerd d.m.v.cookies o.g. Indien u via deze website met Saleforall.nl in contact treedt geeft u bepaalde persoons / bedrijfsgegevens op, deze worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft opgegeven. Slechts indien u te kennen geeft prijs te stellen op toezending van elektronische informatie zoals nieuwsbrieven, of aanbiedingen zullen wij uw e-mailadres gebruiken om deze informatie toe te zenden.

Op de website van Saleforall.nl worden links naar andere websites vermeld. Saleforall.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites alsmede voor het privacybeleid van betreffende bedrijven of instellingen. Saleforall.nl verstrekt tot u herleidbare gegevens niet aan derden tenzij Saleforall.nl daar wettelijk toe is verplicht.

Het respecteren van uw gegevens
Als Saleforall.nl respecteren wij de privacy van alle gebruikers van onze site. Dat houdt in dat wij er zorg voor dragen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.